Nieuwsberichten


Gastouderbureau Tobias komt graag in contact met gastouders die hetzij in de eigen woning of in de woning van de vraagouders kinderen willen opvangen. Meer concreet zijn wij op dit moment voor meerdere Wassenaarse gezinnen op zoek naar

Gastouders

voor 2 á 3 dagen per week. De opvang heeft plaats in de woning van de vraagouders of bij u thuis. Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u contact met ons opnemen via  heidi@gastouderbureautobias.nl of telefonisch:  070-5110752 / 06-13469523.

Kinderopvangtoeslag

Jaarlijks past de overheid de normbedragen voor kinderopvangtoeslag aan. In 2021 zijn de bedragen als volgt (tussen haakjes de bedragen voor 2020) Gastouderopvang: € 6,49 per uur (€ 6,27) Dagopvang Kinderdagverblijf: € 8,46 per uur (8,17) Buitenschoolse opvang: € 7,27 per uur (€ 7,02)

Bij ons werken?

Kinderopvang Tobias bestaat uit 2 groepen met in totaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar. Belangrijkste kenmerk van Tobias zijn de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht voor ieder kind. Beide groepen worden gedurende de dag door dezelfde pedagogisch medewerksters (p.m.’ers) opgevangen waardoor het mogelijk is om een vaste hechtingsband op te bouwen wat erg belangrijk is in de eerste levensjaren. Het kleinschalige karakter komt tot uiting in onze huisvesting: de opvang heeft plaats in een tot kinderdagverblijf omgebouwd woonhuis met alle kenmerken van dien.

Tobias komt graag in contact met kandidaat pedagogisch medewerksters die gedurende een nader overeen te komen aantal uren per week de leiding van een van onze groepen verzorgen. Van de p.m.’er verwachten wij dat zij zich herkent in het belangrijkste doel van Tobias: het door een positieve en liefdevolle benadering bieden van een veilige omgeving waarin kinderen zich helemaal thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De p.m.’er behandelt kinderen met respect, begeleidt hen in hun ontwikkeling en leert hen onderlinge problemen zelf op te lossen. Daarnaast gaan wij er van uit dat de pedagogisch medewerkster

  • beschikt over de relevante opleiding (ten minste SPW-3),
  • ten minste 3 jaar ervaring heeft in een vergelijkbare functie in een kinderdagverblijf,
  • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken,
  • een flexibele werkhouding heeft,
  • beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden ten opzichte van zowel kinderen als hun ouders,
  • een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal.

Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag een sollicitatiebrief met CV en recente foto. Ons adres: Kinderopvang Tobias, Fresiaplein 12-13, 2241 XS in Wassenaar of reageren per mail: heidi@kinderopvangtobias.nl.

Voor inlichtingen kun je ons bellen op nrs. 070-5110752.