Tarief

De gastouder en de vraagouder bepalen in onderling overleg de hoogte van de per uur te betalen vergoeding. Daarbij kunnen zij gebruik maken van de adviestarieven van Tobias.

Maandelijks vult de gastouder een maandstaat in waarop het aantal uren is vermeld waarover vergoeding verschuldigd is. De gastouder stuurt dit naar Tobias die vervolgens een factuur zendt aan de vraagouders waarbij de maandstaat als bijlage wordt meegezonden. Zodra Tobias de betaling heeft ontvangen, betaalt Tobias de gastouder de vergoeding. Deze kassiersfunctie van Tobias is een vereiste om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen.