Gastouders

Gastouderbureau Tobias legt de verbinding tussen gastouders en ouders die hun kind(eren) bij Tobias hebben aangemeld voor gastouderopvang. Om voor het gastouderschap in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal eisen zoals het beschikken over het diploma Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2 of vergelijkbaar, het EHBO-diploma “eeste hulp aan kinderen” en een verklaring omtrent gedrag. Wanneer u wilt weten of u met uw opleiding als gastouder mag werken, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Omdat we continuïteit voor de kinderen belangrijk vinden, is het van belang dat u voor langere tijd als gastouder beschikbaar bent. Tobias verwacht van gastouders dat zij het pedagogisch beleid van Tobias onderschrijven en daarnaar handelen.

Enthousiaste, gemotiveerde gastouders zijn in het belang van het welbevinden van het kind. Tobias bevordert dit door het organiseren van themabijeenkomsten. Daarnaast geeft Tobias iedere gastouder een abonnement op het tijdschrift “Kiddo”.

Het aantal kinderen dat mag worden opgevangen is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en of eigen kinderen van de gastouder aanwezig zijn. Het maximum aantal kinderen dat tegelijk aanwezig mag zijn, is:

    • zes kinderen tussen 0 en 13 jaar, inclusief uw eigen kinderen
    • vijf kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar, inclusief uw eigen kinderen tot 4 jaar
    • vier kinderen van 0 en 1 jaar waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar, inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd

Wanneer meer dan 3 kinderen tegelijkertijd worden opgevangen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Rechtsonder3