Vergoeding Belastingdienst

Tobias en de bij Tobias aangesloten gastouders zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang hetgeen betekent dat de kosten voor gastouderopvang in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

De kinderopvangtoeslag is gebaseerd op een maximumtarief dat jaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld. In 2021 bedraagt het tarief  € 6,49. Tevens geldt een maximum aantal opvanguren dat voor vergoeding in aanmerking komt. Voor niet-schoolgaande kinderen bedraagt dit maximum 140% van het aantal gewerkte uren van de minst-werkende partner. Voor schoolgaande kinderen: 70%. Daarnaast geldt een maximum van 230 uur per kind per maand.

Voor het maken van een proefberekening kunt u terecht op www.toeslagen.nl. Desgewenst kan Tobias u helpen bij het maken van de berekening en het aanvragen van de toeslag bij de Belastingdienst.