Tarieven

De gastouder en de vraagouder bepalen in onderling overleg de hoogte van de per uur te betalen vergoeding waarbij gebruik gemaakt kan worden van de adviestarieven van Tobias. Naast deze uurvergoeding voor de gastouder ontvangt Tobias een vergoeding van € 1,25 per uur dat opvang heeft plaatsgevonden met een minimum van € 45,00 en een maximum van € 75,00 per maand. Wanneer meer kinderen uit een gezin door dezelfde gastouder worden opgevangen, bedraagt deze vergoeding voor het 2e en de volgende kinderen € 25,- per kind per maand.

Maandelijks maakt de gastouder een overzicht waarop het aantal uren is vermeld waarover vergoeding verschuldigd is. De gastouder zendt dit formulier naar Tobias waarna Tobias een factuur zendt aan de vraagouders waarbij het maandoverzicht als bijlage wordt meegezonden. Zodra Tobias de betaling heeft ontvangen, betaalt Tobias de gastouder de vergoeding. Deze kassiersfunctie van Tobias is een vereiste om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen.