Koppeling

Aan de hand van de informatie die Tobias tijdens het intakegesprek van u heeft verkregen, doet Tobias u zo snel als mogelijk een voorstel. Dit wordt concreet tijdens een kennismakingsgesprek van u met de kandidaat-gastouder, in aanwezigheid van Tobias. Deze kennismaking vindt plaats bij de gastouder. Wanneer de kinderen in uw huis worden opgevangen, vindt het kenismakingsgesprek plaats in uw woning.

Het is niet de bedoeling om direct na het gesprek al te besluiten of opvang door de voorgedragen gastouder zal plaatsvinden. Zowel de gastouder als de vraagouders hebben de tijd een en ander te overdenken waarna zij elkaar via Tobias informeren. Als beide partijen positief zijn, draagt Tobias er zorg voor dat afspraken in overeenkomsten worden vastgelegd.