Vraagouders

Gastouderopvang komt op verschillende manieren tot stand. De ene mogelijkheid is dat u als “vraagouder” zelf een gastouder heeft gevonden. Daarnaast is het mogelijk dat u voor het vinden van een gastouder gebruik maakt van Tobias.

Uw kind kan, al dan niet tezamen met andere kinderen, in het huis van de gastouder worden opgevangen, een andere vorm is dat de gastouder de opvang verzorgt in uw woning. Bij het vinden van de gastouder houdt Tobias zo veel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen.

Opvang door een bij Tobias aangesloten gastouder betekent dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen zoals op het gebied van veiligheid en gezondheid. Daarnaast onderschrijven de gastouders het pedagogisch beleid zoals dat door Tobias is geformuleerd.

Via Tobias hebben de gastouders de beschikking over een gevarieerd aanbod aan speelmateriaal dat is afgestemd op de verschillende leeftijden van uw kind(eren). Tobias onderhoudt contact met gast- en vraagouders via huisbezoeken en evaluatiegesprekken. Bovendien stimuleert Tobias de gastouders tot het volgen van cursussen die hun deskundigheid bevorderen. Deze cursussen staan ook open voor geïnteresseerde vraagouders, in de praktijk komt het bijvoorbeeld vaak voor dat ouders de EHBO-cursus “eerste hulp aan kinderen” volgen.vraagouders-go-rechtsonder